donderdag 29 november 2012

Dode Zee met kuuroorden, mineralen en Dode-Zeerollen

Kaart Dode Zee: CIA
De Dode Zee is een binnenmeer in het Midden-Oosten tussen Israël en Jordanië. De zee heeft een maximale lengte van ongeveer 67 kilometer, een maximale breedte van 18 kilometer en een gemiddelde diepte van 118 meter.

De zee ligt ten oosten van Israël en het Palestijnse gebied Westelijke Jordaanoever en ten westen van Jordanië.

De Dode Zee ligt ten zuiden van de Jordaanvallei en ten noorden van de Arava-vallei. Ten oosten van de zee liggen de bergen van Moab in Jordanië en ten westen de bergen van Judea in Israël.

In 2005 lag de waterspiegel van de Dode Zee 417,5 meter onder zeeniveau. Daarmee is het de laagst gelegen locatie op het aardoppervlak. De tendens van de afgelopen jaren is dat de waterspiegel steeds verder blijft dalen.

De Dode Zee is de afvoerbasis van een groot stroomgebied dat bestaat uit delen van het oosten van Israël, het westen van Jordanië, het zuidoosten van Libanon, het zuidwesten van Syrië en het gehele oosten van de Westelijke Jordaanoever.

De waterspiegel van de zee daalt omdat Israël, Jordanië, Libanon en Syrië steeds meer water onttrekken aan het Meer van Tiberias, de Jordaan en aan andere rivieren die in de Dode Zee uitmonden voor irrigatiedoeleinden.

Mineralen Dode Zee
Omdat het water dat de Dode Zee binnenstroomt voor een groot deel verdampt is het meer een opslagplaats geworden van mineralen.

Met een percentage van 33 procent is de concentratie zout zo hoog dat een mens moeiteloos in de zee blijft drijven.

Sodom is een van de belangrijkste winningplaatsen ter wereld van kalium. Verder worden in het gebied bromiden gewonnen.

Vakantie
Een populaire vakantiebestemming aan de Dode Zee is de stad Ein Bokek in Israël. Het is een kuurdorp voor huidaandoeningen als vitiligo en psoriasis.

Een aantal andere plaatsen aan de Dode Zee of in de nabijheid ervan zijn Qumran, En Gedi en Massada.

Het gebied rond de zee is van groot historisch en archeologisch belang.

Volgens de overlevering zouden de bijbelse steden Sodom en Gomorra aan de Dode Zee gelegen hebben. In de bijbel heet de Dode Zee meestal Zoutzee.

Dode-Zeerollen
Aan de westzijde van de Dode Zee zijn sinds 1947 handschriften gevonden die dateren uit de periode van de 2de eeuw v.C. tot de 2de eeuw n.C.

De ontdekking omvat manuscripten met onder meer een complete tekst van Jesaja en een document over de priesterlijke en koninklijke Messias die werd verwacht.

Verder werden koperen rollen gevonden met een beschrijving van plaatsen waar grote schatten verborgen zouden zijn.

De teksten van de oudtestamentische handschriften zijn historisch en theologisch van groot belang voor de kennis over het ontstaan van de tekst van het Oude Testament.

Kaart Dode Zee: NASA